As medidas de mobilidade e de peche de bares entran en vigor ás doce da noite de este sábado

A Xunta de Galicia xustifica o retraso na entrada en vigor das medidas para "facilitar o peche" da hostelería

As medidas restrictivas e o peche da hostelería nos 60 concellos cerrados perimetralmente entran en vigor as doce da noite deste venres para o sábado. A Xunta de Galicia asegura que cambiou o horario de entrada en vigor, o presidente dixo onte que era as tres da tarde do venres, para facilitar o peche na hostelería.

Marta Rodríguez

Santiago de Compostela | 05.11.2020 13:19 (Publicado 05.11.2020 12:22)

En Noticias Mediodía Galicia (14h20) contarémoslles as medidas que adopta o Consello do Goberno galego para paliar os efectos económicos polo peche da hostelería. Ademáis estaremos co sector, nas distintas cidades, reflexando as súas queixas. Estaremos tamén no Parlamento de Galicia onde se desenvolve a comisión de Reconstrucción.

Evitar con todas as ferramentas un novo confinamento. Santiago Lago director do Foro Económico indica na comisión de reconstrucción do parlmaneto de Galicia que o peor dos escenarios sería volver a un confinamento como marzo que provocaría unha caída do PIB do 20 por cento.

Lago, ademáis, mostrou no Parlamento a opinión do Foro Económico no papel que debe desenvolver a Cámara galega. Considera que os deputados deberían coñecer os plans tractores para os fondos europeos e indicaba que o diñeiro de Europa debe ir para proxectos da economía productiva, que creen emprego, e non para infraestructuras.

En canto os datos de hoxe…Os pacientes con Covid-19 en Galicia hospitalizados aumentaron ata os 577, o que supon 14 máis que os rexistados o mercores, pero descendeu en un os ingresados en Uci, que se sitúan en 79.