INMOBILIARIAS

O sector da vivenda recupera pulso en Galicia

O sector inmobiliario resiste pese á pandemia. Así o confirma o barómetro da Asociación Galega de Inmobiliarias relativo ao cuarto cuadrimestre do ano 2020.

Redacción

Santiago de Compostela | 12.01.2021 11:24 (Publicado 12.01.2021 11:13)

O volumen de venda mantense, mesmo aumentou nalgunhas zonas como en Santiago. O mercado do aluguer comenza a recuperarse. Aumenta o número de inmobles de longa estadía e os prezos dos alugueres deixan de crecer.