VILA-REAL

Caixa Rural baixa la morositat, augmenta la solvència i els beneficis

La Fundació ha format a 600 persones i ha col-laborat amb més de 200 associacions

ondacero.es

CASTELLON | 28.05.2018 09:05

El President de Caixa Rural Enric Portalés junt amb el director de la entitat Manuel Cubertorer i Joan Batalla.
El President de Caixa Rural Enric Portalés junt amb el director de la entitat Manuel Cubertorer i Joan Batalla. | Grupo Cajamar

El president de Caixa Rural Vila-real Enric Portalés ha destacat l´esforç de l´entitat en la lluita contra l´actiu irregular per poder rebaixar l´índex de morosidad i poder augmentar la solvencia i els beneficis. Això ha propiciat un descens dels actius dubtosos de la inversió en crèdits del 8,7 %, en part per la venda d´actius durant l´exercici, això permet millorar la taxa de morositat en 1,8 punts.

La entitat ha reforçat els seus fons propis amb un augment del capital del 8,2 % fins arribar a la xifra de 7.059 euros. El fons d´insolvència de préstec de la clientela ha augmentat fins els 19.128 d´ euros, i això dona lloc a una taxa de cobertura del 50,8 %, 10, 6 punts percentuales més que l´any anterior.

Caixa Rural ha millorat la contractació de fons de inversió, amb un creixement interanual del 64,1 %, que ha possibilitat que els recursos fora de balanç creixen un 29,5%. El balanç de l´entitat a final de l´exercici es va situar en 370.541 miles de euros. I el marge brut ha creixcut un 44,4 %, que unit a la optimizació de les despeses d´explotació, ha propiciat un resultat positiu de l´exercici de 406.0000 euros, un 36 % més que el darrer any.

En quant a l´activitat social a través de la fundació, durant 2017 més de 600 persones han rebut formació per part de la Fundació, s´han realitzat más de 350 activitats en el Centre Social y s´ha col-laborat amb més de 200 associacions.

El centre acull multitud d´activitats durant l´any com les relacionades amb les arts escèniques, musicals, audiovisuals, conferències, xarrades cursos de formació, exposicions d´art, activitats asociatives i reunions.