BENLLOCH PRESIDENT CPLR

Benlloch elegit president de la delegació española en el Congrés de Poders Locals i Regionals

L´alcalde de Vila-real es converteix en el primer representant de la Comunitat a ser designat president d´aquesta delegació des de la constitució de l'organisme.

ondacero.es

CASTELLON | 11.03.2021 14:34

Benlloch elegit president de la delegació española en el Congrés de Poders Locals i Regionals
Benlloch elegit president de la delegació española en el Congrés de Poders Locals i Regionals | ondacero.es

Aquest organisme és l´encarregat de dictaminar prèviament a l'adopció de polítiques i actuacions que afecten l'àmbit local. “És un repte que assumisc des de la responsabilitat, la humilitat i la convicció del nou ordre internacional que s'obri en l'era post-covid, en el qual la Unió Europea tindrà un paper fonamental en la reconstrucció, la transformació i la resiliència dels nostres països. Vila-real no podia renunciar de cap manera a estar també en el mapa d'Europa a través d'aquest organisme”, valora Benlloch.

El CPLR està format per 324 representants i 324 suplents de 47 estats i s'estructura en dues cambres: la d'autoritats locals i la de regions. El treball s'organitza en tres comités: el de Seguiment, el d'Assumptes Actuals i el de Governança, al qual estarà adscrit Benlloch. En el cas de la delegació espanyola, està formada per 12 membres i altres 12 suplents, dels quals sis són diputats autonòmics i altres sis, alcaldes o alcaldesses.

Entre els objectius del CPLR del Consell d'Europa destaquen el de traslladar l'opinió dels municipis i les regions a les institucions europees i aconsellar al Comité de Ministres i a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en tots aquells assumptes que afecten les polítiques locals i autonòmiques, a més de vetlar pel compliment de la Carta Europea d'Autonomia Local.