EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Discapacitat intel·lectual i salut mental

Abordatge multidisciplinari i adaptat, determinant per millorar la qualitat de vida de les persones. Parlem del model d'atenció concret en la casuística de discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental, que sovint ens passem el dia insistint en què són dues coses que no tenen perquè anar juntes, però justament en aquest cas, sí.

ondacero.es

Catalunya | 20.06.2022 04:58

Com a dada especialment rellevant: Aproximadament un 34% de la població amb discapacitat intel·lectual presenta, a més, un trastorn mental associat, el que es tradueix en un freqüent infradiagnòstic dels problemes de salut mental en aquest col·lectiu i en complexitat en el tractament. Parlem de que a Catalunya, unes 76.000 persones presenten discapacitat intel·lectual i, d’aquestes, 22.800, com a dada mitjana, serien tributàries d'atenció en salut mental. Llavors, partim de la base que és indispensable realitzar un model abordatge multidisciplinari. Un dels punts claus es la definició del model d’abordatge de la discapacitat intel·lectual i la salut mental que es duu a terme, destacant: L’acompanyament integral des de tots els àmbits de la vida, un diagnòstic biopsicosocial per una atenció multidisciplinària i Apostar per la investigació i docència per fer créixer el model. Carles Aguilar parla amb el Dr. Carlos Peña, Psiquiatre i neuròleg, Dr. per la Universitat de Vic en Salut Mental Discapacitat Intel·lectual.