EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

La Dermatologia aconsegueix un 98% d'encert en el diagnòstic de lesions melanocítiques amb l'ús de la Intel·ligència Artificial.

Dermatòlegs especialistes asseguren que l'aplicació de tecnologia capdavantera permetrà no només un diagnòstic més acotat i intervencions quirúrgiques precises sinó, a més, saber què fer i com millorar a la pràctica clínica. La Intel·ligència Artificial (AI) ha esdevingut una gran aliada de la dermatologia.

ondacero.es

Catalunya | 02.01.2022 14:07

El futur proper de l'AI permetrà, entre altres prestacions, l'ús d'adhesius i microxips que oferiran informació sobre les constants vitals o, per exemple, detectar de manera precoç patologies i càncer incipients amb l'aportació de tècniques noves que faciliten el diagnòstic i el tractament dels pacients. El seu ús inclou des de processos complexos per a diagnòstics, tractaments mèdics a intervencions robotitzades. Ens ho comenta el Dr. José Juan Pereira, Dermatòleg de l'Hospital Verge del Rocío i Professor Associat de la Universitat de Sevilla.