LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Cada vegada és més difícil trobar un habitatge assequible a la regió metropolitana de Barcelona

En els darrers cinc anys, la percepció de dificultat per trobar un habitatge assequible s’ha estès arreu de la regió metropolitana de Barcelona. Les dades són contundents: aquesta percepció passa del 50 per cent al 2017 al 64 per cent al 2022, un augment molt significatiu.

Robert Calvo

Catalunya | 31.01.2023 12:56 (Publicado 31.01.2023 12:49)

Són dades de l’Enquesta de Cohesió Urbana 2022, que elabora l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans. L’augment ha estat molt més important a la resta de la regió metropolitana que a la ciutat de Barcelona. Un altre fet interessant: la mobilitat residencial s’ha incrementat notablement. N’hem parlat amb en Ricard Gomà, director de l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona, que ha elaborat aquest informe.