L’ACTUALITAT A FONS

Les ciutats post-covid reclamen més espais oberts i més comunitat

La crisi de la covid-19 ha fet repensar els nostres espais. I no només dels nostres habitatges, sinó també del que ens envolta: les ciutats. Els espais oberts i verds prenen una nova importància a partir d’ara amb l’objectiu de crear més comunitat entre els veïns, i també d’evitar cada vegada més els espais petits i tancats.

Jaume Mas

barcelona | 04.06.2020 21:07

L’arquitecte i urbanista Daniel Mòdol té clar que els espais de les ciutats han de canviar. S’ha d’apostar per espais més verds i oberts. Segons Mòdol les ciutats han d’avançar cap a aquests models per adaptar-se als nous temps. I és que precisament el futur és possible que no només obligui a mirar els espais de casa nostre amb uns altres ulls, també aquells espais més propers a nosaltres. Segons Mòdol, un element essencial a tenir en compte també és la relació entre els veïns i els barris dels pobles i ciutats.